Geitenmelk leveranciers van Bettinehoeve

De geitenmelk die Goat Milk Powder B.V. verwerkt voor de productie van geitenmelkpoeder wordt geleverd door de geitenhouders van Bettinehoeve B.V. Al ruim twintig jaar kan de Bettinehoeve vertrouwen op haar ruim 45 melkleveranciers. De meeste van deze geitenhouders zijn gevestigd in Zuid- en Zuidwest- Nederland. De geitenhouders leveren een bijzondere inspanning om de gezondheid en de melkgift van hun geiten op peil te houden.

Mede dankzij de inzet van deze geitenhouders beschikt Goat Milk Powder B.V. over uitstekende kwaliteit geitenmelk van Nederlandse bodem. Dit is een belangrijke voorwaarde om te komen tot hoge kwaliteit geitenmelk- poeders.

 

Kwaliteit door programma KwaliGeit

De Bettinehoeve is aangesloten bij de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en neemt deel aan het programma KwaliGeit. Het programma KwaliGeit is een keten-kwaliteitszorgsysteem van de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO). Het is een door de inzamelaars en verwerkers van geitenmelk opgezet privaatrechtelijke erkenningsregeling voor de melkgeitenhouderij.

Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LTO Melkgeitenhouderij. Bij de totstandkoming is ook rekening gehouden met de eisen vanuit de Europese hygiƫneverordeningen met betrekking tot levensmiddelen die voor melkgeitenhouders van toepassing zijn (Verordeningen (EG) Nr. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004 en 854/2004).